06 – 10 96 56 40info@sanderheesen.nl

19 november 2020 | Sander Heesen

Wie ben jij eigenlijk?

We staan onderaan een heuvel. Een lang pad gaat naar de top. Het is de laatste afspraak in een traject van ongeveer twee maanden. “Als die heuvel de weg is die je de afgelopen tijd hebt afgelegd, waar sta je nu dan?” Na mijn vraag kijkt hij me even aan en begint omhoog te lopen.

Hij stuurde in de zomer een bericht. Dat hij een relatie had gehad, maar dat deze was stukgelopen na twee jaar. Sindsdien heeft hij veel aan zichzelf gewerkt, maar hij komt er op bepaalde vlakken nog niet uit. Hij komt niet specifiek voor wandelcoaching, maar het lijkt hem wel fijn om dat te doen.

En zo liepen we een tijdje later door het bos voor onze eerste afspraak. Hij hield er een stevig wandeltempo op na, net zo als het tempo van praten. Op vragen volgde meestal vlot antwoord, hij had duidelijk al over zaken nagedacht. Hij is analytisch, heeft veel boeken over persoonlijke ontwikkeling gelezen. De coronaperiode heeft hem eigenlijk best wel goed gedaan. Hij had alle tijd voor zichzelf, kon zich wat los maken van de verbroken relatie. Dat verbreken kwam onverwacht, was niet zijn keus. Er zijn ook nog een hoop vragen, omdat lang niet alles is uitgesproken. Hij heeft wel ingezien dat hij zich te afhankelijk heeft opgesteld. Dat wil hij niet meer en hij geeft aan, dat zijn coachvraag daarover gaat.

Identiteit
In één van de latere afspraken deden we een oefening om te kijken op welk niveau zijn coachvraag zich bevindt. Dit niveau is dan de insteek voor de volgende afspraken.

Ik legde uit dat de niveaus, die in deze oefening naar voren komen, onder andere betrekking hebben op gedrag, vaardigheden, overtuigingen en identiteit (1). De verschillende niveaus hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Ik gaf het voorbeeld dat als je je tijdens een presentatie onzeker voelt en gedraagt, een cursus zou kunnen gaan doen om je presentatievaardigheden te verbeteren. Wellicht kun je al presenteren als de beste, maar vraag je je af wat voor interessants jij nou eigenlijk te melden hebt. Dan bevindt de coachvraag zich op het niveau van overtuigingen. Het geeft mij als coach dus ook meer inzicht. Ik liet zien dat hij letterlijk langs de verschillende niveaus moest lopen. Dat activeert niet alleen het hoofd (denken), maar ook met het lichaam (ervaren).

“Ik ben sterk, lief, veeleisend, zorgend, positief, gevoelig, empathisch.”
Hij liep dus langs de verschillende niveaus. Ook nu kwamen de zinnen snel, het hoofd was aan het woord. Bij de vragen die te maken hadden met identiteit gebeurde er iets met hem. Hij is geraakt, het hoofd is even stil. Wie is hij eigenlijk nou echt? Nog niet zo lang geleden zijn coming-out gehad en dus jarenlang een leven geleefd waarin hij niet helemaal zichzelf kon zijn. Nu kan dat wel, kan hij zijn wie hij is. Sterk, lief, veeleisend, zorgend, positief, gevoelig, empathisch. Op mijn vraag wie hij dan eigenlijk is, noemt hij deze dingen. Zelfverzekerd en krachtig hoor ik het hem zeggen. Hij is er zich meer bewust van. Het zal hem helpen om zich minder afhankelijk op te stellen van anderen.

Nu loop ik dus naast hem, op weg naar waar hij nu staat. We zijn er nog een klein eindje van verwijderd als hij stopt. “Hier ben ik nu”, zegt hij. “Het is op dit moment een acht of een negen, de top is een tien. Dat hoeft voor mij niet persé.” Ik vraag hem toch nog even op de top van de heuvel te gaan staan. Het doet hem weinig. Wijzend naar waar we net stonden: “daar was het goed.” Een nuchtere oosterling, tevreden met wat er nu is.

Welke rollen heb jij? Wat zeggen anderen over jou? Wie ben jij eigenlijk?

#sandertraintencoacht #coaching #hardlopendcoachen #beweging #natuur #buiten #wandelcoaching #verminderenstress #hardlopenalsspiegel #patronen #gedrag #identiteit

(1) Ontleend aan de Logische niveaus van G. Bateson