06 – 10 96 56 40info@sanderheesen.nl

Cookies/Privacy

Cookies?

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie. De meeste cookies zijn bedoeld om de website gebruiksvriendelijk te laten werken.

Welke soorten cookies worden er gebruikt op deze website?
De cookies die worden gebruikt op deze website zijn onder te verdelen in twee categorieën:

1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om de website gebruikersvriendelijk te maken voor de bezoeker. Deze cookies onthouden instellingen ten behoeve van uw volgende bezoek. U hoeft dan bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde gegevens in te vullen. De informatie in dit type cookies wordt niet gedeeld met andere organisaties of bedrijven. Functionele cookies worden altijd geplaatst.

Cookie Domein Type Beschrijving Duur
_GRECAPTCHA .google.com Functioneel Deze cookie wordt geplaatst door Google. Naast bepaalde standaard Google-cookies, plaatst reCAPTCHA een noodzakelijke cookie (_GRECAPTCHA) wanneer deze wordt uitgevoerd om de risicoanalyse te kunnen uitvoeren. 6 maanden

2. Analytische cookies
Websites plaatsen analytische cookies om te meten hoe vaak een website wordt bezocht. De beheerder kan op basis van deze bezoekersstatistieken zien welke pagina’s goed worden bezocht en welke pagina’s niet. Bezoekersstatistieken geven inzicht in wat er op de website verbeterd kan worden om de bezoeker nog beter te helpen. In dit type cookies wordt geen data opgenomen die naar individuele personen is te herleiden. Uw privacy wordt niet geschaad. Analyse cookies worden altijd geplaatst.

Cookie Domein Type Beschrijving Duur
_ga .sanderheesen.nl Analytisch Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 2 jaar
_gid .sanderheesen.nl Analytisch Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina’s in anonieme vorm. 1 dag
_gat .sanderheesen.nl Analytisch/
Performance
Deze cookies worden geïnstalleerd door Google Universal Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen en zo het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken. 1 minuut

Wat gebeurt er als ik alle cookies wil weigeren?
Kiest u ervoor om alle typen cookies uit te schakelen? De website dan niet meer functioneren zoals de website is bedoeld. U zult dan meerdere onderdelen van sanderheesen.nl niet kunnen gebruiken. Via de instellingen van uw browser zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer en Safari kunt u alle cookies uitschakelen. Dit gebeurt dan voor alle websites. Om te vinden waar u de cookies kunt in- en uitschakelen of verwijderen kunt u ook de Help functie van uw browser gebruiken.

Waar vind ik meer informatie over cookies?
Meer informatie over cookies vindt u op veiliginternetten.nl (voorheen waarschuwingsdienst.nl)

Privacyverklaring

Gebruik van informatie
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van
de Autoriteit persoonsgegevens.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “Sanderheesen.nl”): Sander Heesen,
gevestigd te Gorssel, Kvk-nummer: 55010970.

De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Sanderheesen.nl. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– Naam
– Adresgegevens
– E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
– Bankrekeningnummer(s)

Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

– Het onderhouden van relaties met u
– Het afhandelen van administratieve doeleinden

Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via email. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Sanderheesen.nl heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Bewaartermijn gegevens
De door Sanderheesen.nl verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Sanderheesen.nl is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Sander Heesen

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.